قلب قرآن


قیمت : 110.000 ریال

مؤلف : شهید محراب آیت الله سیّد عبدالحسین دستغیب رحمه الله
موضوع : معارف قرآن (تفسیر سورۀ یس) سایر کتب و آثار مرتبط با موضوع تفسیر *
قطع : رقعی
نوبت چاپ : دوازدهم (ویرایش جدید)
چاپ و نشر : دفتر انتشارت اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تعداد مجلّدات : یک جلد
تعداد صفحات : 292
تاریخ انتشار : زمستان 1387
شمارگان : 3000